Jump to content
Cover for Grundad teori
Isbn: 978-91-4403-265-8
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Psychology Humanities
Accessible since: November 2011

E-book

Grundad teori

Grundad teori är en metod för kvalitativa undersökningar inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Den utvecklades på 1960-talet och har blivit allt mer spridd. Det är en induktiv metod, baserad på idén att man växelvis samlar in och analyserar data. På detta sätt kan teorier som är helt grundade i data genereras.

Metodens komplexitet, och olika tolkningar av den, har emellertid lett till att det specifika med den ofta har missförståtts. Bokens syfte är att klargöra vad grundad teori är, när metoden är lämplig att använda och hur man genomför en undersökning med den.

Boken vänder sig till studenter och forskare som vill förstå grundad teori och överväger att göra kvalitativa undersökningar med metoden. Inga förkunskaper om vetenskapsteori eller metodlära förutsätts.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone