Jump to content
Cover for Externredovisningens grunder
Isbn: 978-91-4403-276-4
Publisher: Studentlitteratur
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Externredovisningens grunder

Innebörden i begreppet redovisning kan variera beroende på i vilket sammanhang begreppet används. Vanligtvis avser begreppet den företagsekonomiska form av redovisning som ligger till grund för innehållet i företags årsredovisningar. Bokföring är en betydelsefull del av externredovisningen. Det är emellertid vanligt att bokföring och externredovisning felaktigt likställs.

Denna bok syftar till att reda ut begreppen och beskriver den grundläggande logiken i dubbel bokföring. Boken tar sin utgångspunkt i fyra olika redovisningsmoment: redovisning av ingående balanser, löpande kontering, avstämning av löpande redovisning samt upprättande av enklare bokslut. Boken ägnar särskild uppmärksamhet åt periodiseringsproblem och behandlar ingående vad periodisering är och under vilka omständigheter periodiseringar måste göras.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone