Jump to content
Cover for Management från A till Ö - Förklaringar till 150 begrepp och modeller
Isbn: 978-91-7162-707-0
Publisher: SIS Förlag
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2011

E-book

Management från A till Ö - Förklaringar till 150 begrepp och modeller

Allt fler får managementansvar. Nya organisationsstrukturer, fördelning av ansvar och automatisering av arbetsuppgifter leder till att antalet yrkesverksamma med uppgiften att leda, styra och utveckla ökar. Att behärska begreppsfloran inom managementområdet är en av grunderna för ett framgångsrikt ledarskap, men det kan vara svårt att få grepp om terminologin. Begreppen är ofta oklara och inte sällan saknas allmänt accepterade definitioner.

Bengt Karlöf och Fredrik Helin Lövingsson tar sig an begreppsförvirringen. I Management från A till Ö förklarar författarna de 150 vanligaste begreppen och modellerna på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Management från A till Ö är ett standardverk inom området och vänder sig i första hand till personer med managementansvar. Begreppsförklaringarna i boken är emellertid användbara för både praktiskt och akademiskt intresserade och innehållet är användbart på alla nivåer, från koncernnivå och affärsenheter till projekt, funktioner och processer. Bokens begreppsförklaringar är till stor del baserade på sammanlagt 35 års erfarenhet inom managementområdet samt kunskap upparbetad inom Karlöf Consulting.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone