Jump to content
Cover for SISU i klassrummet: Fem framgångsfaktorer från Finland som ger resultat
Isbn: 978-91-8804-938-4
Publisher: Eldsjälsförlaget
Category:
Education
Accessible since: April 2015

E-book

SISU i klassrummet: Fem framgångsfaktorer från Finland som ger resultat

Finland visar mycket goda resultat i internationella undesökningar gällande elevers kunskaper. Vad är det som gör att Sverige inte når upp till samma nivå? Åsa Sourander ser fem faktorer som hon anser vara grunden till de finska framgångarna. 

I Sisu i klassrummet jämförs en svensk lärarens arbetsdag med en finsk. Lättsamt och väl förankrat i vardagen beskriver Åsa de fem faktoer som bör utvecklas för att elever ska få framgång i arbete.
- Kartläggning, dokumentaiton och stödåtgärder
- Mål, krav och spelregler
- Elevbedömning och betyg
- Styrning och struktur
- Kärlek, glädje och respekt

I slutet av boken finns många praktiska och konkreta förslag på övningar och lektioner som du kan använda i läs-och skrivinlärningen.

Åsa Sourander har arbetat 20 år som klasslärare i Finland, 6 år som klasslärare i Sverige och 3 år som specialpedagog i Sverige, samt under fem år har varit lärarutbildare på Åbo Akademi i Vasa, Finland.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone