Jump to content
Cover for Jakten på självkänsla
Isbn: 978-91-9813-024-9
Publisher: Nestor förlag
Category:
Psychology Humanities
Accessible since: December 2017

E-book

Jakten på självkänsla

ADHD är överrepresenterat bland Kriminalvårdens klienter och forskningen menar att det finns ett samband mellan obehandlad ADHD och kriminalitet. Det finns flera teorier som tror sig kunna förklara sambandet, men vad tror personerna själva om anledningen till att de begår brott?

Denna bok är en del av en studie där man syftat till att undersöka sambandet mellan ADHD, självkänsla och kriminalitet. Hur kan man förstå brottsligt beteende med hjälp av begreppet självkänsla?

Jessica Hjert är beteendevetare och kriminolog med ett stort intresse för psykisk ohälsa och terapeutiskt skrivande. Jakten på självkänsla är hennes tredje bok.

"Jakten på självkänsla är en viktigt bok av många skäl. Den utgör en alltför sällsynt länk mellan olika perspektiv på missbruk och kriminalitet; det biologiska, det psykologiska och det sociala. Boken beskriver i både forskningsresultat och personliga berättelser hur de olika faktorerna påverkar varandra"

Annika Brar, leg läkare, specialist i psykiatri.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone