Jump to content
Cover for Verksamhetsstyrning
Isbn: 978-91-4713-011-5
Publisher: Liber
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2018

E-book

Verksamhetsstyrning

De hävdar inte att den traditionella ekonomistyrningen med dess fokus på historiska ekonomiska transaktioner inriktade på materiella resurser kan överges. Vad de däremot poängterar är att om syftet är utveckling, förbättring och förändring måste den traditionella styrningen kompletteras med nya angreppssätt, med nya metoder för verksamhetsstyrning, bland annat därför att icke materiella resurser (till exempel kompetens och hälsa) har fått en ökad aktualitet.


Om författarna

Ulf Johanson är professor i företagsekonomi på Mälardalens Högskola. Matti Skoog är lektor och docent i företagsekonomi på Mälardalens Högskola och Stockholms universitet.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone