Jump to content
Cover for Koulukiusaamiseen puuttuminen : Kohti tehokkaita toimintamalleja
Isbn: 978-95-2451-741-6
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: March 2019

E-book

Koulukiusaamiseen puuttuminen : Kohti tehokkaita toimintamalleja

Koulukiusaamisesta puhutaan paljon. Keinoja kiusaamisen vähentämiseen on olemassa, ja tutkimukset osoittavat, että ne ovat myös tehokkaita. Tarvitaan sekä yleisiä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ennalta ehkäiseviä, että kohdennettuja toimenpiteitä, jotka otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi.

Tähän kirjaan on koottu menetelmiä, joilla kiusaamista voi ehkäistä ja vähentää. Menetelmät on kuvattu perusteellisesti ja konkreettisesti, joten ne on helppo ottaa käyttöön. Kirja innostaa opettajia, oppilaita, vanhempia ja koko kouluyhteisöä laatimaan yhteisen toimintasuunnitelman, jonka avulla kiusaamista ehkäistään ja toimeen tartutaan silloin kun pitää. Kirjan uudistetussa painoksessa esitellään myös KiVa Koulu -ohjelma, joka on uusi suomalainen innovaatio kiusaamisen ehkäisemiseksi. Ohjelman odottamattoman nopea leviäminen kouluihin kertoo koulujen tarpeesta saada käyttöön konkreettisia keinoja kiusaamisen ennalta ehkäisemiseen ja tehokkaaseen puuttumiseen.

Professori Christina Salmivalli on tutkinut pitkään koulukiusaamista. Hän on kirjoittanut myös kirjan Kaverien kanssa – vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys (PS-kustannus, 2008 2. painos).


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone