Jump to content
Cover for Kasvatussosiologia
Isbn: 978-95-2451-652-5
Publisher: PS-kustannus
Category:
Society & Culture Psychology
Accessible since: March 2019

E-book

Kasvatussosiologia

Millaisia yhteiskunnallisia prosesseja kasvatus ja koulutus ovat? Miten yhteiskunnan rakenteet niitä raamittavat? Kuinka kulttuuriset symbolit järjestävät koulutuksen kentän ja muodostavat sen merkitykset? Näitä kasvatussosiologian peruskysymyksiä on tutkittu eri näkökulmista kautta kasvatuksen sosiologisen tutkimuksen historian.

Tämä kirja antaa perustiedot kasvatussosiologiasta ja auttaa ymmärtämään kasvatuksen ja koulutuksen sosiologista tutkimusta. Teos tarjoaa myös kuvan koulutuksen kehittymisestä ja sitä koskevasta tutkimuksesta suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Kirjassa käsitellään koulutuksen historiallista muotoutumista, tietoa ja opetussuunnitelmaa, koulun tehtäviä ja käytäntöjä, opettajan asemaa, koulutusta ja identiteettiä, koulutuspolitiikkaa sekä kasvatussosiologisia teorioita kansallisvaltion ja kiihtyvän globalisaation kontekstissa.

Koulutusta tarkastellaan myös suhteessa sellaisiin instituutioihin kuten perhe ja työmarkkinat sekä sellaisiin jakoihin kuten yhteiskuntaluokka, sosiaalinen sukupuoli ja etninen ryhmä. Johdannossa kiteytetään kasvatussosiologian ja tämän kirjan ydinsisältö: missä suhteessa kasvatus ja koulutus ovat kontrollia, missä suhteessa toimijuuden ja mahdollisuuksien rakentamista?

Kirjoittajat ovat Turun ja Itä-Suomen yliopiston professoreja.

Teos on 5. uudistettu painos WSOYpron aiemmin julkaisemasta samannimisestä kirjasta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone