Jump to content
Cover for Mahdoton inkluusio? : Tunnista haasteet ja mahdollisuudet
Isbn: 978-95-2370-041-3
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: February 2020

E-book

Mahdoton inkluusio? : Tunnista haasteet ja mahdollisuudet

Onko inkluusio mahdollista saada toimimaan, vai onko se vain kaunis ajatus?

Jokaisella oppijalla on oma tapansa oppia. Joillakin matkaan vaikuttavat erilaiset tuen tarpeet tai oppimisen hankaluudet. Oppimisen polkua voi viitoittaa koulussa monin tavoin. Keskeistä on, että koulun eri toimijat osaavat toimia yhdessä ja tunnistavat oman roolinsa työyhteisössä. Inklusiivisessa koulussa opettajat tekevät työtään oppilaslähtöisesti, keskittyvät oppilaiden vahvuuksiin ja osaavat luoda erilaisia oppimisympäristöjä. Parhaimmillaan inkluusio tuo tasa-arvoa, moninaisuuden hyväksymistä ja yhteenkuuluvuutta.

Inklusiivisen oppimisen lähtökohtiin, käytänteisiin ja haasteisiin paneutuvat tässä kirjassa opetusalan ammattilaiset ja tutkijat. Teksteissä konkretisoidaan monin tavoin, mitä inkluusiopyrkimysten pohjana olevat arvot oikeasti edellyttävät. Hyvin valituin menetelmin opetuksen taso nousee ja hyvinvointi lisääntyy. Onnistunut inkluusio ei koske vain yksittäistä oppilasta, vaan se on koko koulun yhteinen asia. Kaikilla on oikeus oppia ja saada tukea oppimiseensa. Sitä on onnistunut inkluusio.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone