Jump to content
Cover for Folkrätten i regeringsformen
Isbn: 978-91-9853-871-7
Publisher: Poseidon Förlag AB
Category:
Law
Accessible since: September 2020

E-book

Folkrätten i regeringsformen

Trots att folkrätten och statsrätten har starka beröringspunkter med varandra behandlas de ofta som separata enheter i undervisningen och i kurslitteraturen. Men det går exempelvis inte riktigt att förstå bestämmelserna i RF 15 kap. om försvarsmaktens insatser vid ett väpnat angrepp utan att konsultera folkrättens regler om självförsvar. Inte heller går det att tala om en stats bundenhet vid en traktat utan att känna till något om den inhemska regleringen om vilka statsrättsliga organ som kan binda Sverige.

Det finns fler tydliga kopplingar mellan folkrätten och statsrätten. Denna bok är ett försök att visa på dem, utan att för den skull göra anspråk på att vara komplett. Boken ska snarare ses som en introduktion i ämnet. Den behandlar bland annat relationen mellan traktater och nationell rätt, hur folkrätten innebär begränsningar av Sveriges suveränitet, hur folkrättens regler är avgörande för hur och när rikets försvarsmakt får användas samt hur de mänskliga rättigheterna förverkligas på nationell nivå.

I den andra upplagan av boken har ett antal uppdateringar och förtydliganden gjorts. Vissa frågor har utvecklats ytterligare och nya avsnitt lagts till. 

Per Ahlin är universitetslektor i folkrätt vid Stockholms universitet.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone