Jump to content
Cover for Mjaos lilla röda
Isbn: 978-91-8057-049-7
Publisher: Books on Demand
Category:
Science Hobbies & Games
Accessible since: May 2022

E-book

Mjaos lilla röda

Att katter är vänster är väl allmänt känt, men det betyder inte att de på något sätt tänker som människorna som agerar politiskt under samma etikett. Långt därifrån, katter är alltid sig själva närmast, även om de ständigt agiterar för fullständig jämlikhet, allas lika värde och alla katters rätt till livslång försörjning och omvårdnad, utan krav på motprestation. Men till skillnad från den mänskliga politiska vänsterns åsikt att orden "av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" handlar om människornas förmåga och behov, anser VKP(m) att ”av var och en efter förmåga”, enbart handlar om människornas förmåga att försörja en Katt och "åt var och en efter behov" enbart handlar om Kattens behov. Är du bara medveten om det kommer du och din Katt att kunna leva på samma villkor och som jämlika individer i ett konfliktfritt förhållande där ni solidariskt delar på tillgångarna. Men det beror naturligtvis helt på vad du menar med orden SOLIDARISKT, JÄMLIKT och DELAR?


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone