Jump to content
Cover for Instinkt eller insikt: bättre resultat genom empatiskt ledarskap
Isbn: 978-91-9870-479-2
Publisher: The Book Affair
Category:
Medicine & Health Economics & Business
Accessible since: June 2022
Narrator: Gerhard Bley
Length: 3 hours 4 minutes

Audiobook

Instinkt eller insikt: bättre resultat genom empatiskt ledarskap

Gerhard Bleys personliga resa från ett traditionellt, konservativt management till ett empatiskt ledarskap. I denna bok beskriver författaren Gerhard Bley – med över 25 års VD-erfarenhet från större organisationer – sin väg från ett traditionellt management till hans egen unika modell för ett empatiskt ledarskap. Det empatiska ledarskapet har sin utgångspunkt i att ett optimalt ledarskap alltid tar sin början i individens egen personliga utveckling och mognad. Resultatet av ett empatiskt ledarskap blir en organisation präglad av tillit, trygghet, balans, autenticitet och motivation, vilket har en direkt effekt på resultat och framgång. Framställningens essens handlar om vilken kraft och framgång detta kan skapa i en organisation. Men författaren betonar också hur synsättet kan få människor i allmänhet, och ledare i synnerhet, att uppleva större harmoni, balans och tillfredsställelse i livet.

Gerhard Bley är civilekonom från Stockholms universitet och University of Arizona i USA. Gerhard har över 25 års erfarenhet av företagsledande befattningar och har under de senaste elva åren varit VD på O. Kavli AB. Han har tidigare varit VD för Fagerdala World Foams, VD för Tempur Sverige, VD för Defcom, Försäljningsdirektör för Arla Foods och Divisionschef på Arvid Nordquist. Till detta ska också läggas många förtroendeuppdrag som bl a styrelseordförande i Täby Galopp, styrelseledamot i AB Trav och Galopp samt som styrelseledamot i en rad andra kommersiella och ideella verksamheter. Gerhard nominerades till utmärkelsen Årets VD 2018. Idag verkar han som styrelseordförande i flera entreprenörsdrivna företag, som venture partner, som föreläsare om det empatiska ledarskapet och som mentor till unga ledare.

Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone