Jump to content

E-books / Education


Cover for Lapsen hyvinvointi alkaa kodista
E-book

Lapsen hyvinvointi alkaa kodista

Esitimme yksinkertaisen suureen, jolla lapsen sosiaalista alkupääomaa voidaan arvioida. Se on syli. Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa ka ...


Cover for Näkyväksi tekemisen taito
E-book

Näkyväksi tekemisen taito

Arki opettajan työssä rysähti silmille. Huomasin aika pian, että en osannut opettaa kaikkia oppilaita luokassani. Huomio oli pysäyttävä ja sai minut tuntemaan suurta epäpätevyyttä ...


Cover for Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
E-book

Toiminta-alueittain järjestettävä opetus

by

Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti etenevä opetus perusopetuksen erityisessä tuessa saattaa olla joillekin oppilaille liian haasteellista. Tällöin opetus voidaan järjestää oppiai ...


Cover for Readability (2/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.
E-book

Readability (2/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.

This book is the second part of the two-part book Readability - Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of learning, i.e. do not forget the first part! This book is th ...


Cover for Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet
E-book

Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet

Oppijan arvioinnin oikeudelliset perusteet kirjassa käsitellään oppilaiden ja opiskelijoiden arviointia oikeudellisesta näkökulmasta. Kirja käsittelee arviointia kattavasti eri kou ...


Cover for Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa
E-book

Kaveritaidot varhaiskasvatuksessa

Kun lapsi saa kavereita, hän astuu maailmaan, jossa on omanlaisensa säännöt ja kulttuuri. Tässä maailmassa rakennetaan ja ylläpidetään kaverisuhteita, harjoitellaan ryhmässä toimim ...


Cover for Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop
E-book

Den motstridiga skolan: Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop

Denna bok undersöker hur olika former av motstridigheter kommer till uttryck i skolans dagliga verksamhet. Den fokuserar på situationer som ligger utanför den egentliga undervisnin ...


Cover for I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan
E-book

I en annan klass : Ett reportage om skillnaderna i den svenska skolan

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i tjugo års tid och blir allt större. Det är en utveckling som går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Det får stora konsek ...


Cover for Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja
E-book

Laaja-alaisen erityisopetuksen käsikirja

Laaja-alainen erityisopettaja on pedagoginen asiantuntija ja moniosaaja. Jatkuva into kehittää omaa osaamistaan auttaa jäsentämään monimuotoista työnkuvaa ja antaa eväitä työn hall ...


Cover for Readability (1/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.
E-book

Readability (1/2): Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning.

Readability - Birth of the Cluster text, Introduction to the Art of Learning is the definitive guide to reading and learning. After having read this book, you should have become a ...


Cover for Selviytymispaketti: Taloustietoa tulokkaille
E-book

Selviytymispaketti: Taloustietoa tulokkaille

Selviytymispaketti Taloustietoa tulokkaille, soveltuu oppikirjaksi opiskelijoille oppilaitoksiin ja elämänkouluun. Se sopii erilaisiin oppimistilanteisiin, omatoimiseen opiskeluun ...


Cover for Mera medkänsla
E-book

Mera medkänsla

Mera medkänsla - med dig själv och med andra. Vore det något? Här är 10 personers perspektiv på vad medkänsla är, vart den kommer ifrån och vad den leder till, i syfte att inspirer ...


Cover for Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst
E-book

Förhandlingsboken - konsten att få vad som helst från vem som helst

Oavsett om du är ute efter att bygga starkare relationer, få en högre lön eller nå bättre överenskommelser så är konsten att förhandla en viktig nyckel för att lyckas. Effektiv för ...


Cover for Miten  minusta tulee minä
E-book

Miten minusta tulee minä

Miten minusta tulee minä korostaa perheen ja lapsuuden merkitystä elämäntaitojen ja tunnetaitojen oppimiselle. Kirjassa käydään lukuisin esimerkein läpi sitä, miten vanhemmat voiva ...


Cover for Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer
E-book

Lära för livet; Nonviolent Communication i skolan, för bättre resultat, färre konflikter och fördjupade relationer

När elever älskar att studera och lärare älskar att undervisa Hur skapas acceptans och respekt i klassrummet? Hur sätter vi upp regler för samvaron i skolan och hur ser vi till att ...


Cover for Huomioi oppimisen esteet
E-book

Huomioi oppimisen esteet

Luentoja, ryhmäopetusta, tenttejä... Kukapa ei tunnistaisi näitä perinteisiä korkeakoulutuksen opetus- ja arviointimenetelmiä. Mahdollistavatko nämä menetelmät oppimisen kaikille o ...


Cover for Från världskrig till nätkrig: Hundra år som formade internet
E-book

Från världskrig till nätkrig: Hundra år som formade internet

"Lundberg skildrar viktiga internethistoriska perspektiv ... en av få läsvärda svenskspråkiga böcker för den som vill få en introduktion till det digitalt drivna kulturkrig som ras ...


Cover for Maltti ja Sinni
E-book

Maltti ja Sinni

Tyynyn päällä keikkuva Maltti tasapainottelee niin, että hiki valuu. Hän keskittyy suuntaamalla huomionsa laskemiseen. Sinni puolestaan ponnistelee neulomisen parissa. Jotta jaksaa ...


Cover for Tunnetaidot voimavarana
E-book

Tunnetaidot voimavarana

Viekö tunteiden mukaan toimiminen sinua haluttuun suuntaan vai ei? Tunnetaidot ovat korvaamaton työväline erityisesti ihmisten parissa työskenteleville.Tutkimukset osoittavat, että ...


Cover for Byt perspektiv: Reflexioner om skolan och om lärande för lärare, elever och alla andra
E-book

Byt perspektiv: Reflexioner om skolan och om lärande för lärare, elever och alla andra

I Byt perspektiv berättas det om vägen till en meningsfull undervisning. En undervisning som ger oss motiverade elever fyllda med kunskap och bildning, redo för livet. Den svenska ...


Cover for Bottoms up
E-book

Bottoms up

The classic and beloved book "Bottoms up" is now republished at the readers' request and it is more current than ever.  "A book I recommend that is about alcoholism and denial, bot ...


Cover for Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter
E-book

Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsreformer och skoldebatter

Skolväsendet utvecklades explosionsartat i Sverige under 1900-talet. Från att stora delar av befolkningen saknat grundläggande utbildning fick alla barn tillgång till skola och eft ...


Cover for Ledarskap för läkare: Kalibrerad inre kompass att leda själv, andra och verksamhetsnytta i vården
E-book

Ledarskap för läkare: Kalibrerad inre kompass att leda själv, andra och verksamhetsnytta i vården

Att vara läkare och ledare innebär krav och förväntningar som många gånger är både utmanande och svårtolkade. Därför behöver du som läkare och ledare en väl kalibrerad inre kompass ...


Cover for Väitöksen jälkeen
E-book

Väitöksen jälkeen

Onneksi olkoon, tuore tohtori! Olet suorittanut ajokortin tutkijan työhön. Miten tästä eteenpäin?Turhan monet jäävät väitöksen jälkeen oman onnensa nojaan. Tämä opas avaa akateemis ...


Cover for Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv
E-book

Att förstå ungdomar utifrån ett större perspektiv

Vad har barnen för möjligheter att skapa en grund för tillit och få chansen att utveckla deras sanna själv med en äkta identitet in i sin adolescens? En tid då flertalet ungdomar k ...